Tổng đề là gì, có bao nhiêu tổng trong lô đề, các tổng đề gồm những con nào

Tổng đề là gì, có bao nhiêu tổng trong lô đề, các tổng đề gồm những con nào Tổng đề là gì và có bao nhiêu bộ tổng trong lô đề là thắc mắc của nhiều anh em. Nhớ rõ các bộ tổng đề là điều rất cần thiết để …